Archive - News & Events

SEMINARIUM THRACICUM 8: Тракия и Рим. Контакти и взаимодействия

There is no translation available.

roman provinces_of_illyricum_macedonia_dacia_moesia_pannonia_and_thracia1Центърът по тракология „Проф. Александър Фол“ към Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол“ – БАН Ви кани на SEMINARIUM THRACICUM 8: TРАКИЯ И РИМ. КОНТАКТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. Семинарът ще се проведе на 21 и 22 март (четвъртък и петък) 2013 г. от 9.00 ч. в Института за балканистика, ул. Московска Nо 45. 


Програма

All Rights Reserved © 2023 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search