Archive - News & Events

Конференция: Следко и пикантно: Пътуване в света на балканския вкус

There is no translation available.

На 5 и 6 юни 2013 г. секция "Културна история на балканските народи" Ви кани да присъствате на организираната от тях конференция на тема:

        "Сладко и пикантно: Пътуване в света на балканския вкус"
Конференцията ще се проведе в сградата на Инсититута за балканистика на ул. "Московска" 45. Програма

All Rights Reserved © 2024 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search