Archive - News & Events

ИБТЦ отдава под наем стая в Центъра по тракология

There is no translation available.

Институтът за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ) при БАН – София отдава под наем недвижим имот, стая № 9,  с площ 25,72 кв. м. на 1-ви етаж в сградата на Центъра по тракология “Проф. А.Фол” на ул. Московска 13.
Заявленията на кандидатите се подават в Института за балканистика на ул. Московска № 45 (тел. 02 980 62 97) в срок от една седмица, считано от 06.08.2013 г., след публикуване на обявата.

All Rights Reserved © 2020 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search