Archive - News & Events

Представяне на книгата на Анка Попеску „Включване и усвояване на територии от Европейския Югоизток в Османската империя. Санджак Силистра (ХV–ХVІ век)“

There is no translation available.

На 8 октомври, вторник, от 16.00 ч. в Заседателната зала на Института за балканистика ще бъде представена книгата на Анка Попеску „Включване и усвояване на територии от Европейския Югоизток в Османската империя. Санджак Силистра (ХV–ХVІ век)“ – Anca Popescu, Integrarea imperialǎ otomanǎ a teritoriilor din sud-estul Europei. Sangeacul Silistra (sec. XV-XVI). Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013, 282 p.
Ще бъде представено и новото изследване на Георге Лазар, посветено на завещанията на влашки търговци от края на ХVІІІ и началото на ХІХ век.
Изследванията на румънските колеги от Института „Николае Йорга“ – Букурещ са свързани с проучванията им в български библиотеки и архиви, осъществени по международни проекти, включително по българо-румънските проекти „Пътувания и диалози на Балканите (ХV–ХІХ век)“ и „На север и на юг от Дунав: мисионери, търговци пътешественици (ХV–ХІХ век)“.

All Rights Reserved © 2023 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search