Archive - News & Events

Трета национална среща по балканистика

There is no translation available.

На 14 и 15 ноември 2013 г. в сградата на Института за балканистика с център по тракология на ул. „Московска” №45 ще се проведе Третата национална среща по балканистика на тема: „Балканистиката пред предизвикателствата на паметта и употребите на миналото”, която ще протече в две секции: „Войни на паметта: Войните за идентичност на Балканите от древността до наши дни” и „Култура на паметта: употреби и злоупотреби”.

Програма

All Rights Reserved © 2024 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search