Archive - News & Events

VIII Кръгла маса на секция „Културна история на балканските народи”

There is no translation available.

Във връзка с 50-годишния юбилей на Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ) на 18 и 19 юни 2014г. в заседателната зала на ИБЦТ (ул. Московска 45) ще се проведе VIII Кръгла маса на секция „Културна история на балканските народи” на тема "Традиции, постижения и перспективи пред балканската културна история".
Целта на научния форум е очертаването на отделните изследователски полета в балканската културна история, състоянието на изследванията в тях, динамиката на тяхното развитие. Подобна проблематика предполага както анализ на извървяния път от въвеждането на тази научна област, така и търсенето на нейната актуалност в нашето съвремие, очертаване на новите траектории и перспективи пред нея в контекста на интеграционните и глобализационни процеси, а едновременно с това и на съпровождащата ги фрагментация на Балканите, включваща нови държави и водеща до съществени промени в динамиката на техните култури.
Амбициите на организаторите са настоящата кръгла маса да хвърли повече светлина и върху досегашните проучвания за Европа и Балканите. В центъра на научния интерес ще бъдат както европейските представи за Балканите, отразени в различни по характер извори, така и въпросите на европеизацията  и евроинтеграцията, катализирали редица промени в балканските идентичности.

All Rights Reserved © 2024 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search