Archive - News & Events

Десета българо-гръцка конференция

There is no translation available.

Институтът по балканистика с Център по тракология има удоволствието да Ви покани на Десетата българо-гръцка конференция, която ще се проведе на 19-20 юни 2014 г. в зала 19 на ИЕФЕМ, ул. "Московска" 6. Темата на конференцията е България, Гърция и европейските предизвикателства на Балканите, а желанието ни е тази юбилейна среща да обобщи постигнатото до сега в областта на българо-гръцките политически, икономически, научни и културни отношения. Вярваме, че наша задача е, базирайки се на опита да потърсим отговори на новите предизвикателства, пред които днес са изправени обществата ни. Поради това Ви каним да вземете участие в дискусиите и така да допринесете за очертаване на параметрите на бъдещето развитие на българо-гръцките отношения, както в регионален, така и в по-широк международен контекст.

Програма

All Rights Reserved © 2023 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search