Archive - News & Events

Публична лекция "Българите в Солун в края на ХІХ и началото на ХХ в"

There is no translation available.

На 18 ноември 2014 г. (вторник) от 16 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45 доц. д-р Юра Константинова ще изнесе публична лекция на тема "Българите в Солун в края на ХІХ и началото на ХХ в". Лекцията е в изпълнение на изискванията на чл. 28 от ЗРАС.

All Rights Reserved © 2024 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search