Archive - News & Events

Древна Тракия през I хилядолетие пр. Хр.

There is no translation available.

На 26 и 27 ноември 2014 г., в сградата на Института по балканистика с Център по тракология "Проф. Ал. Фол" на ул. "Московска" 45, София, се проведе конференция на тема: "Древна Тракия през I хилядолетие пр. Хр.: икономика, политика, общество, култура"

Програма на конференцията

All Rights Reserved © 2024 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search