Archive - News & Events

ИБЦТ В ЕЛИТА НА БЪЛГАРСКАТА ХУМАНИТАРИСТИКА!

There is no translation available.

С доклад от 4 ноември 2017 г. постоянно действащата към Министерството на образованието и културата (МОН) Експертна комисия за наблюдение, оценка и анализ на научноизследователската дейност, осъществявана от научните организации и висшите училища за 2016 г., класира дейността на учените от Института за балканистика с Център по тракология при БАН в елитната първа група на хуманитарните и социалните науки.
В този доклад научните организации са разпределени в следните пет групи според постигнатите резултати:

Група 1 – елит;
Група 2 – ефективни организации;
Група 3 – задоволително ефективно осъществяващи научната си дейност организации;
Група 4 – организации с незадоволителна ефективност;
Група 5 – организации със слаба ефективност, имащи нужда от методична помощ за повишаване на ефективността.

Експертната комисия предлага също така институтите от БАН, Селскостопанска академия и университетите, включени в група 1 (елит) в десетте научни области и „осъществяващи високо ефективно научна дейност“, да получат „допълнително материално стимулиране“.

Докладът на Експертната комисия на БАН може да прочетете тук


6Books Balk

07Periodic Balk

All Rights Reserved © 2024 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search