Archive - News & Events

Kонференция ПРОЧИТ(И) НА ЖАН-ЖАК РУСО ПРЕЗ ХIХ И ХХ ВЕК

There is no translation available.

На 5 и 6 октомври 2012 г. ще бъде проведена международна конференция, посветена на 300 годишнината от рождението на Жан–Жак Русо под заглавие:  
"Прочит (и) на Жан-Жак Русо през ХIХ и ХХ век"
Заседанията ще се състоят в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Ректорат, Нова конферентна зала, вход от ул. Шипка, 2 ет. Програма

All Rights Reserved © 2024 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search