Archive - News & Events

Лекция на проф. Робърт Остин

There is no translation available.

На 6 март 2014 г. (четвъртък) от 15.00 ч.проф. Робърт Остин ще изнесе лекция на тема:

Fan S. Noli, Ahmet Zogu and Albanian Democracy
 
Лекцията ще се състои в сградата на Института за балканистика с Център по тракология на ул. Московска 45


Проф. Остин (Център за европейски, руски и евразийски изследвания към Факултета „Мънк“ за глобални проблеми, Университет в Торонто) е гост на „Семинара за национална и регионална история“ към Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ към СУ „Св. Кл. Охридски“


 

All Rights Reserved © 2024 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search