Archive - News & Events

Семинар на тема „Балканите през османския период: завоевания и национални идентичности“

There is no translation available.


На 14 май 2014 г. (сряда) от 09:30 ч. ще се проведе семинар на тема „Балканите през османския период: завоевания и национални идентичности“ по българо-румънски проект между Института за балканистика с Център по тракология към БАН и И-т за история (РА), Букурещ.

Работните езици са френски и английски.

Семинарът ще се проведе в сградта Института за балканистика на ул. "Московска" 45.

Програма

All Rights Reserved © 2024 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search