Archive - News & Events

Публична академична лекция

There is no translation available.

На 29 юли 2014 г. (вторник) от 10.30 часа в сградата на ИБЦТ ул. Московска 45 проф. дин Александър Костов ще изнесе публична лекция на тема "Балканистичните изследвания през последния половин век". Лекцията е в изпълнение на изискванията на чл.28 от ЗРАСРБ.

All Rights Reserved © 2024 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search