Staff Directory

Ivaylo Nachev

Ивайло НачевAssist. Prof. Ivaylo Nachev, PhD

Areas of academic interest: economic and social history of the Balkans 19th – 20th century, urban history, migrations, history of science and technologies.

 

Education
2011 – PhD in history, Sofia University
2005 – MA in European Studies, University of Amsterdam (UvA)
2001 – MA in modern Balkan history Sofia University

Participation in projects:
Since - 2013 "Балканите и европейската идея от втората половина на ХІХ до началото на XXI век” на ИБЦТ, ръководител проф. д.и.н. Александър Костов
2013 – 2014 Фабрики, личности, памет (модернизация и европеизация на столичния град и общество до Втората световна война) по Програма „Диалози на паметта“ на Университетския Хуманитарен комплекс „Алма Матер“ при СУ „Св. Климент Охридски“

Publications

Books:
София и балканската модерност. Белград, София, Загреб, Любляна и Сараево (1878 – 1914). Издателство Рива, Sofia 2016, co-author with PhD Zornitza Velinova. [Sofia and the Balkan modernity Belgrade, Sofia, Zagreb, Ljubljana and Sarajevo, 1878 – 1914]
ФАБРИКИ И ЛИЧНОСТИ Софийската индустрия от Освобождението до 40-те години на XX век. Универститетско издателство „Св. Климент Охридски”, Sofia 2016, co-author with Associate Professor PhD Mira Markova and PhD Zornitza Velinova.

Articles:
Създаването на модерния град: Загреб, Любляна и Сараево в края на XIX - началото на XX век. – В: Годишник на Софийския Университет, 2011, Философски факултет, книга Социология, том 102, 22-44.
Италианската връзка в създавнето на балканския град: Макс Фабиани и Любляна в началото на ХХ век. –В "Италия, България и Балканите (1870–1919)", 105-114.
Italian influence in shaping the Balkan city: Fabiani’s Ljubljana in the beginning of the 20th century . –Etudes Balkanique, 2012, n. 2-3, 112-119.
Балканите и разпадането на Югославия през холандски поглед. – В: Двувековният път на едно понятие „Балканският полуостров” /1808-2008/, Иван Първев, Мария Баръмова, София, 2014, 175-185.
Melnik after 1912: social and economic challenges facing a border town at the time of nation states, –Etudes Balkanique, 2015, n. 1, 126-139.
Anton Bezenšek and Bulgaria - the Slovenian who bridged two Slavic cultures, –Etudes Balkanique, 2015, n. 2, 72-85.
Ролята на епископ Щросмайер за утвърждаването на Загреб като културна столица в Европейския югоизток, сп. Балкани, 4/2015, 42-49.
Някои наблюдения върху разположението на софийските фабрики в периода до Втората световна война. –В: ИЗВЕСТИЯ на Центъра за стопанско-исторически изследвания, Том I, ГРАДСКОТО СТОПАНСТВО В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ. Варна 2016, с.420-432.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mailing address:
45 Moskovska Street
Sofia 1000
Bulgaria

All Rights Reserved © 2019 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search