Archive - News & Events

Публична лекция "Балкански национални празници 1985-2010"

There is no translation available.

На 23.10.2012 г., вторник, от 16 ч. проф. Хетил Ро Хауге от Университета Осло ще изнесе публична лекция на тема:

"Балкански национални празници 1985-2010".

Лекцията ще се проведе в заседателната зала на Института за балканистика с Център по тракология при БАН, ул. “Московска” 45. 

All Rights Reserved © 2024 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search