Archive - News & Events

Kонференция "Публичното изкуство на Балканите"

There is no translation available.

На 14 и 15 март 2013 г. Институтът по балканистика с Център по тракология при БАН и Американският научен център в София ще проведат съвместна интердисциплинарна конференция на тема "Публичното изкуство на Балканите (от Римската империя до днес): цели, интерпретация, дебати". Конференцията ще се проведе с сградата на Американския научен център на ул. "В. Петлешков" 75 от 9 ч. сутринта. На нея ще бъдат представени доклади на учени от 9 страни, от различни области на науката: история, история на изкуството, архитектурознание, археология и др.

Програма

All Rights Reserved © 2024 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search