Archive - News & Events

ХЪРВАТИ И БЪЛГАРИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

There is no translation available.

Институтът за балканистика с Център по тракология при БАН и Третият конгрес по българистика имат честта да Ви поканят на представянето на сборника

Korica Kniga1HRVATI I BUGARI KROZ STOLJEĆA. Povijes, kultura, umjetnost i jezik.
ХЪРВАТИ И БЪЛГАРИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ. История, култура, изкуство и език.

Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Đakovu, 23.-24. rujna 2010.
Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013, 424 str.

Представянето ще се състои на  25 май 2013 г. от 14.00 ч. в  Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски"

All Rights Reserved © 2024 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search