Archive - News & Events

Защита на Илияна Илиева

There is no translation available.

На 19 септември 2012 г. от 16.00 часа в сградата на Института за балканистика ще бъде проведена публична защита на Илиана Дончова Илиева за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по направление 2.2 история и археология. Тема на докторската дисертация "Албанският въпрос през погледа на българските дипломати (1908-1912)". Документи

All Rights Reserved © 2023 Institute of Balkan Studies and Center of Thracology, BAS Web Agency Kaya Pro Ltd, Sofia

Search