Конкурси и защити

Септември 2012

На 19 септември 2012 г. 16.00 часа в сградата на Института за балканистика ще бъде проведена публична защита на Илиана Дончова Илиева за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по направление 2.2 история и археология. Тема на докторската дисертация "Албанският въпрос през погледа на българските дипломати (1908-1912)".

Документи, свързани със защитата на Илиана Дончова Илиева за придобиване на образователната и научна степен "доктор". Тема на докторската дисертация "Албанският въпрос през погледа на българските дипломати (1980-1912)".

Автореферат

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене