Архив - конкурси и защити

Февруари 2011

Институтът за балканистика с Център по тракология “Проф. Александър Фол” при БАН - София, обявява конкурс за доцент по специалността 05.03.03 Cредновековна обща история за нуждите на секция “Културна история на балканските народи” – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Необходимите за кандидатстване документи са на разположение в канцеларията на Института, ул. Московска 45, тел. 980 62 97.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене