Архив - конкурси и защити

Март 2011

Институтът за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол" при БАН, обявява конкурс за прием на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2010-2011 г. по шифри 05.03.03 Средновековна обща история и 05.03.04 Нова и най-нова обща история. В срок от 15.03 до 13.05.2011 г. кандидатите могат да подадат необходимите документи за участие в конкурса в канцеларията на Института за балканистика. Повече информация можете да получите на тел. 02/ 980 62 97.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене