2023

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Атанасова, Весела. Изкуството на Древен Египет. Додинастичната епоха – Старо царство. София: ИБЦТ–БАН/Издателство „Парадигма“, 2023, 237 с. ISBN 9786197179378.

Дикова, Екатерина. Ритъм и наратив. Календарните двустишия на Христофор Митиленски и техните южнославянски преводи. София: ИБЦТ–БАН, 2023, 526 с. ISBN 9786197179422.

Димов, Георги. Балканският свят в епохата на Комнините (1081–1185). София: ИБЦТ–БАН/УИ „Св. Климент Охридски“, 2023, 600 с. ISBN 9786197179354.

Стефанова, Стела. Римско археологическа наследство в Северозападна България. Модел на интегриран културно-туристически продукт. София: ИБЦТ–БАН, 2023, 263 с. ISBN 9786197179446.

Чобанов, Тодор. Произходът на прабългарите. Дебатът през XXI век. София: ИБЦТ–БАН/Издателство „Българска история“, 2023, 312 с. ISBN 9786197179361.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене