ETUDES BALKANIQUES

 ScanImage001ISSN 0324-1645       Études balkaniques 2017, 1.

Към интернет страницата на списанието

Etudes balkaniques е тримесечно реферирано peer-review, което излиза от 1964 г. до днес. В него намират място изследвания, свързани с балканските страни на френски, английски, немски, руски и италиански, като по този начин ги правят достояние на една изключително широка научна общност без граници.
Списанието публикува информация за различни научни събития: издаване на нови трудове, анонси и обзори на международни конференции, конгреси и други форуми, посветени на балканските изследвания.
В структурата си включва също интердисциплинарни проучвания, способстващи за изясняване на специфични проблеми на социално-икономическото, политическото и културно развитие на балканските страни, видени от различни аспекти, и поставени в отношенията им с други региони на Европа и Средиземноморието, от най-древни времена до наши дни.
Списание Études balkaniques е място за срещи между изследователи и университетски преподаватели, които се интересуват от проблемите на Балканите.

Съдържание: статии, рецензии,отзиви за новоиздадени книги и научни дейности в областта на балканистиката у нас и в чужбина.
Езици: английски, френски, немски, италиански или руски
Главен редактор: проф. дин Рая Заимова
Редколегия: проф. дин Лиляна Симеонова, чл.-кор. проф. дин Александър Костов, проф. дин Галина Вълчинова, доц. д-р Добринка Парушева, доц. д-р Росица Градева, проф. д-р Румяна Прешленова 

Научен секретар: гл. ас. д-р Маламир Спасов
Уредник: д-р Маргарита Серафимова

Всички материали, изпратени до Etudes balkaniques, подлежат на рецензиране. Ръкописите (получени по e-mail или друг електронен носител) трябва да съдържат кратко резюме на английски. Авторското право на публикуваните материали принадлежи на самите автори. За повече информация вж.:

Инструкция за авторите

Пощенски адрес:
Etudes balkaniques
Ул. “Московска” 45, 1000 София
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Абонамент:
Европа - EUR 72 (единична бройка EUR 20)
САЩ, Япония - EUR 90 (единична бройка EUR 25)
Материалите, публикувани в списанието от 1990 г. насам, могат да се закупят и по Интернет:
www.ceeol.com (Central andEastEuropeanOnlineLibrary)

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене