Архив - проекти

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ МОН

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Империя на консулите: консулство, суверенитет и империя в дългия деветнадесети век, Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)

Срок: 2022–2024

Научен ръководител: проф. д-р Румяна Ил. Прешленова

Постдокторант: д-р Симеон Симеонов

 

Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР)

Срок: 2018–2022

Ръководител за ИБЦТ–БАН: проф. д-р Румяна Ил. Прешленова

https://kinnpor.uni-sofia.bg/

 

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“: постдокторантски проект„Търговски пътища на Балканите, в Черноморския регион, Централното и Източното Средиземноморие, отразени в италиански източници (XIII-XV в.)“

Срок: 2019 –2021

Научен ръководител: проф. дин Лиляна Симеонова

Постдокторант: д-р Виолета Манолова 

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене