Архив - проекти

Проекти, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство.БГ“

Срок: 2018–2023

Ръководител за ИБЦТ–БАН: чл.-кор проф. дин Александър Костов

Сайт: http://www.nasledstvo.bg/

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене