Събития

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

На 2 октомври 2012 г. от 16.00 ч. в Заседателната зала на Института за балканистика с Център по тракология при БАН ще бъде представен сборникът

„Модернизация vs. война: Человек на Балканах накануне и во время Балканских войн (1912 – 1913)”

Сборникът съдържа 23 студии и статии на руски, български и сръбски учени и е част от поредицата на Института по славянознание при Руската акдемия на науките „Человек на Балканах”. Сборникът ще бъде представен от проф. дин Рита Петровна Гришина, отговорен редактор на издането и утвърден изследовател на българската и балканската история през ХІХ – ХХ век. 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

На 27 септември 2012 г. от 9.30 ч. в Заседателната зала на Института за балканистика & Център по тракология ще бъде проведен българо-румънският колоквиум “Пътувания и диалози на Балканите (ХV–ХІХ век)”. В колоквиума ще вземат участие румънски и български специалисти, работещи по темата на едноименния двустранен проект за научно сътрудничество, сключен между Института за история “Николае Йорга” и ИБЦТ.

Програма - български, френски

 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

На 19 септември 2012 г. от 16.00 часа в сградата на Института за балканистика ще бъде проведена публична защита на Илиана Дончова Илиева за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по направление 2.2 история и археология. Тема на докторската дисертация "Албанският въпрос през погледа на българските дипломати (1908-1912)". Документи

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Cover purva radost2На 5 юли (четвъртък) от 17.00 часа в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” ще бъде представен сборника
"...първа радост е за мене". Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения 

Събитието се организира от Института за литература, Института за изследване на обществата и знанието и Института за балканистика с Център по тракология към БАН и е част от интердисциплинарния проект „Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: Исторически корени и съвременни измерения”. Сборникът и проектът ще бъдат представени от проф. Боряна Христова, проф. Николай Аретов, проф. Пепка Бояджиева, проф. Кристина Петкова и проф. Рая Заимова. Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд Научни изследвания. Изданието е на Кралица Маб.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

institutaНа 6 юни (сряда) от 17:30 ч. в Института за балканистика беше представена книгата „Албанският фактор в СР Македония 1945-1981" с автор гл. ас. д-р Марияна Стамова.
Събитието бе организирано от Института за балканистика с Център по тракология - БАН и Народно читалище „Зора-Кюстендил".

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

istoria slavНа 19 юни 2012 г. от 9.00 ч. ще се състои национално честване на 250-та годишнина на “История славенобългарская” от отец Паисий Хилендарски. Организатор и домакин е Българската академия на науките
Програма
9.00 - 10.30 ч. тържествена литургия в катедралния храм ”Св. Александър Невски”.
10.30 - 11.00 ч.    поднасяне цветя на паметника на отец Паисий Хилендарски от Академичните звена.
11.00 ч. откриване на Националното честване в Големия салон на БАН.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Гергана Дончева

Наближаващите юбилейни дати в академичните среди почти винаги са важен повод за появата на тържествени сборници, в които чрез индивидуалните си интелектуални усилия изследователите от различни поколения изразяват своето уважение и признателност към големите приноси на чествания колега. Дори с по-голяма сила казаното се отнася до прекрасните текстове, обединени под заглавието Балканите: модернизация, идентичности, идеи (София, Институт по балканистика с Център по тракология, БАН, 2011) не само защото са създадени, за да свидетелстват за огромното възхищение към един именит неоелинист - проф. Надя Данова - но и за да демонстрират на практика как се случва днес научният диалог върху проблемите на Балканите между учени най-вече от България и Гърция (по обясними причини), въпреки че в сборника участват представители и от други страни.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

На 6 декември от 16 часа в Новата конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски" се състоя премиерата на документалния филм „София-столица на Византия без граници". Филмът разказва за работата на ХХII-я международен конгрес за византийски изследвания. Институтът за балканистика с Център по тракология е представен във филма с участието на проф. Лиляна Симеонова, при изработването му помагаха доц. Пенка Данова и д-р Златомира Герджикова, а сценарист е д-р Бисер Банчев.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

През aприл 2012 г. Академичният кръг по сравнително литературознание предвижда да проведе научна конференция на тема "Опасни връзки / Престижни връзки". Като използва заглавието на класическия роман на Шодерло дьо Лакло, публикуван точно преди 230 години, вниманието на конференцията ще бъде насочено към два типа междутекстови връзки и аналогии.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

yan riclihНа 09.02.2012 г. /четвъртък/ от 14 ч. проф. Ян Рихлик ще изнесе публична лекция на тема "Разпадането на Австро-Унгария и на многонационалните държави в Източна Европа през ХХ век. Сравнение". Лекцията ще се проведе в Института за балканистика с Център по тракология на ул. „Московска" 45.

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене