Събития

Всеки втори вторник програма

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Плакат пролет 2018 извадка123

През месец март поставяме началото на нов лекционен цикъл, който ще се провежда всеки втори вторник на месеца в сградата на Института за балканистика от 16.30 часа. Пролетният календар включва четири лекции с които ще представим широкия хронологичен обхват и тематичното разнообразие на изследователската дейност на ИБЦТ.

 ПРОГРАМА пролет 2018

13 март 2018 г., проф. д-р РАЯ ЗАИМОВА
История на лазаристката мисия в Македония (18391939) и нейният автор

Целта на лекцията е да бъде представен неизвестният до сега френскоезичен текст на отец Артур Друлез от католическия орден на лазаристите. Богат извор на факти и събития, текстът осветлява редица непознати страни от католическата пропаганда, образование и национална идентичноситет на българ. Предвижда се в презентацията да бъде включен снимков материал илюстриращ чужди и български общности в Солун, датиращи от края на ХІХ – началото на ХХ век.

 

17 април 2018 г., проф. дизн Ваня Лозанова-Станчева
Мистерия на сътворението: към интерпретацията на една орфическа чаша

Докладът предлага интерпретация на една мистична орфическа чаша, която е декорирана със сложни за разчитане доктринерни сцени и стихове. Макар и функциониращи в огромно количество писмени текстове, орфическите идеи, бидейки мистериални и затова неексплицитни, остават система от алегории, символи и значения, недостъпни или по-скоро чужди за непосветените. Орфическият ἱερὸς λόγος е по-скоро визуално представима смислова система, която позволява придвижването/прекодиране на мито-ритуалната към драматургично-перформативна структура, каквато може би е изразена посредством комплекса образ-слово на тази мистериозна орфическа чаша.

 

8 май 2018 г., проф. дин Лиляна Симеонова
Константинийе, "Прокълнатия град" на Завоевателя Мехмед

През май 2016 г., по случай 563-та годишнина от османското превземане на Константинопол (1453 г.) в Истанбул беше организирана историческа въстановка на събитията: тя беше подготвена от 520 консултанти, в нея участваха над 1200 човека.Малко по-рано, през есента на 2013 г. една турска ТВ започна да излъчва историческия сериал Fatih (Завоевател), посветен на султан Мехмед II; още след петия епизод обаче филмът беше спрян. За разлика от днешната героизация на Мехмед II, восманската историография от XV-XVI в. преобладават силно негативните оценки за него, а новата му столица Константинопол е смятана за прокълнато място. Откъде идват тези разминавания в оценките за Мехмед Завоевателятогава и сега?

 

12 юни 2018 г., доц. д-р Юра Константинова
Българското образование в Солун в края на ХІХ и началото на ХХ век

С лекцията ще бъдат представени българските образователни институции (гимназии и начални училища), учебната програма, по която обучават, както и успеха на учениците. Ще разкажем за трудностите, с които са се сблъскват и решенията, които са намирали. Специално внимание ще бъде обърнато на българското образование в османския Солун и как то е повлияно от местни и чужди фактори.

 

Програмата в pdf

 

Всички права запазени © 2020 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене