Събития

Лекция на проф. Ваня Лозанова-Станчева

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Плакат пролет 2018 извадка1234

На 17 април 2018 г. от 16.30 ч. в сградата на Института за балканистика проф. Ваня Лозанова-Станчева щe изнесе лекция на тема: Мистерия на сътворението: към интерпретацията на една орфическа чаша

Докладът предлага интерпретация на една мистична орфическа чаша, която е декорирана със сложни за разчитане доктринерни сцени и стихове. Макар и функциониращи в огромно количество писмени текстове, орфическите идеи, бидейки мистериални и затова неексплицитни, остават система от алегории, символи и значения, недостъпни или по-скоро чужди за непосветените. Орфическият ἱερὸς λόγοςе по-скоро визуално представима смислова система, която позволява придвижването/прекодиране на мито-ритуалната към драматургично-перформативна структура, каквато може би е изразена посредством комплекса образ-слово на тази мистериозна орфическа чаша.

Лекцията е част от цикъла Всеки втори вторник.

Всички права запазени © 2020 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене