Събития

Представяне на книги на учени от ИБЦТ, като част от проект на СУ „Св. Климент Охридски”

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

7На 15 май 2018 г. в зала №1 на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се състоя премиерата на четири монографии, които са подготвени и публикувани в рамките на проект на Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма матер”. Ръководител на програмата и съставител на поредицата „Регионални изследвания” е проф. дин Иван Първев.

Двама от авторите са учени от Института за балканистика с Център по тракология – проф. дин Александър Костов и проф. д-р Румяна Прешленова.

Книгите от поредицата „Регионални изследвания” бяха представени от чл. кор. проф. Иван Илчев. В нея са включени следните заглавия: Балканите и Източният въпрос (1688-1878) на Иван Първев, Австро-Унгария и Балканите (1878-1912) на Румяна Прешленова, Транспорт и комуникации на Балканите (1800-1914) на Александър Костов (ИБЦТ-БАН) и Венеция, Османската империя и Балканите (ХV-ХVІ в.) на Снежана Ракова. В тези трудове се разглеждат основни аспекти от историческото развитие на Югоизточна Европа.

"Австро-Унгария и Балканите (1878-1912)" (Корица и съдържание)

"Транспорт и комуникации на Балканите (1800-1914)" (Корица и съдържание) 

 

Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене