Събития

МЕЖДУНАРОДЕН КОЛОКВИУМ „БАЛКАНСКИТЕ ИСТОРИОГРАФИИ СЛЕД КОМУНИЗМА. РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Колкоквиум Рим 2018На 22 май в Заседателната зала на Департамента по политически науки при Изследователския университет „Рома-тре“, се проведе международен колоквиум по проблемите на балканските историографии след политическите промени, настъпили в региона през 1989 г. Той бе организиран от Италианската асоциация за проучване на Европейския югоизток (AISSEE), Департамента по политически науки при ИУ „Рома-тре“, Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ и учтивото сътрудничество на Румънската академия в Рим.

В рамките на две заседания бяха изнесени осем доклада (вж. програмата) и се води дискусия от страна на учени от Албания, България, Италия, Румъния и Хърватия, както и от присъстващи студенти от ИУ „Рома тре“, в която бяха засегнати въпросите за реинтерпретацията на националноосвободителните движения на Балканите в посткомунистическия период; парцелирането на възрожденската проблематика; диференцираното отношение към различните конфесионални общности в балканските държави и отражението на това отношение в най-новите изследвания.

Българското участие в международния форум е първи етап от работата по Българо-италианския междуинститутски проект „Обмен на икономически, политически и културни идеи и модели между Балканите и Италия (XVIII–XX век)“.

Програма български

Програма италиански 

Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене