Събития

БАН обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018/2019 г.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

БАН обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018/2019 г.
В ИБЦТ се обявяват четири места за редовни докторанти:

в направление 2.2. История и археология за специалностите Стара история и тракология (едно), Средновековна обща история (едно), Нова и най-нова обща история (едно);

в направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, специалност Теория и история на културата (едно).
За повече подробности вижте прикачените документи.

Пълен текст на обявата

Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене