Събития

Представяне на книгата на доц. д-р Марияна Стамова „Албанците в СР Македония през последното десетилетие в Титова Югославия (1981–1991)“ на български и превод на албански език

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

На 20 ноември 2018 г. в Института по балканистика с Център по тракология се състоя представянето на книгата на доц. д-р Марияна Стамова – на българския език „Албанците в СР Македония през последното десетилетие в Титова Югославия (1981–1991)“, както и нейният превод от д-р Антон Панчев на албански език “Shqiptarëtnë Republikën Socialiste të Maqedonisë gjatë dekadëssë fundit të Jugosllavisë së Titos (1981–1991)“.

Stamova2018a

Stamova2018b

 

 

 

 

 

 

 

 

Изданията излизат с подкрепата на Военноисторическа комисия и Народно читалище „Зора-Кюстендил 2003“. За книгата в нейните два варианта, говори посланик д-р Боби Бобев. С настоящия научноизследователски труд авторът завършва един тематичен и хронологически обоснован период: от смъртта на югославския лидер Йосип Броз Тито през 1980 г. и последвалата година по-късно ескалация на напрежението, както в Косово, но в не по-малка степен и сред албанците в съседна република Македония, до края на 80-те и началото на 90-те години, когато се появяват сериозни признаци на дезинтеграция на Югославската федерация. Изследването се отнася за един десетгодишен кратък, но бурен период с оглед на междунационалните противоречия.

Stamova2018c

Stamova2018d

 

 

 

 

 

 

 

Проучваната тема безспорно има своята актуалност поради особеното значение на „албанския фактор” в процеса на разпадане на федеративна Югославия и с продължаващото си влияние до днес върху геополитическата ситуация на Балканите. Книгата е написана на основата на оригинален архивен материал, на публикувани документи, мемоари и периодични издания. Автентичните документи са свързани главно с участниците в събитията, имащи отношение към тяхното изпълнение и приложение. В това се състои и приносът в изследваната проблематика.

Представянето на книгите беше отразено от журналистката Йорданка Иванова от албанската секция на БНР:
http://bnr.bg/sq/post/101048433/shqiptaret-ne-republiken-socialiste-te-maqedonise-gjate-dekades-se-fundit-te-jugosllavise-se-titos-1981-1991?showNotActive=1&fbclid=IwAR2TCLK5VRmA3300lOCDrEFB6BQcdI2qxhptULHtyymoR0l8HzI_Ksml3p4

Stamova2018f

stamova2018h

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamova2018j

 

Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене