Събития

Open a GLAM Lab. Как да създадем лаборатория за иновации в библиотека, музей, архив или галерия?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

glam lab coverНа 11 октомври 2019 г. от 16 ч. в Института за балканистика с Център по тракология, БАН, ул. "Московска" № 45 доц. д-р Милена Добрева, UCL Qatar, ще направи предпремиера на първата по рода си книга:

Open a GLAM Lab
Как да създадем лаборатория за иновации в библиотека, музей, архив или галерия?

Масовата дигитализация в библиотеки, музеи, архиви и галерии в последните десетилетия е подчинени на две основни цели - достъп до и съхранение на културното наследство. С натрупването на големи дигитални сбирки се появява една нова необходимост от представяне на тези сбирки като данни, които да позволяват използването на интелигентни средства за анализ. В отговор на тази нова необходимост редица библиотеки, музеи и архиви създават специализирани физически или виртуални лаборатории за иновации. Тази практика е все още много нова в световен мащаб и за да се обобщи натрупаният в последните няколко години опит, група от специалисти от институции като Конгресната Библиотека, Британската Библиотека, Кралската библиотека на Дания, Кралската библиотека на Холандия, Австрийската национална библиотека и др. посветиха една седмица в края на септември 2019 г. за обобщаване на опита си във вид на колективна книга (Mahey et al., 2019).

Самият процес на написването е новаторски под формата на т.нар книжен спринт. Това ще бъде своеобразна предпремиера на книгата в България, като темата за иновации в библиотечния, музеен и архивен сектор ще бъде разгледана в паралел с въпроса за това доколко дигиталните сбирки отговарят на реалните нужди на изследователите от хуманитарните науки. Ще бъде разгледан и въпросът каква е ролята на електронните инфраструктури като КЛАДА-БГ и DARIAH в достъпа до цифровизирано съдържание.

Книгата ще бъде официално разпространена в електронен вид в Световната седмица на Отворения достъп с лиценз CC0.

Mahey, M., Al-Abdulla, A., Ames, S., Bray, P., Candela, G., Chambers, S., Derven, C., Dobreva-McPherson, M., Gasser, K., Karner, S., Kokegei, K., Laursen, D., Potter, A., Straube, A., Wagner, S-C. and Wilms, L., with forewords by: Broady-Preston, J., Landry, P. and Papaioannou, G. (2019) Open a GLAM Lab. Digital Cultural Heritage Innovation Labs, Book Sprint, Doha, Qatar, 23-27 September, 2019.

Заповядайте!

Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене