Събития

ИБЦТ–БАН предоставя онлайн достъп до филма „Древна Тракия – врата към безсмъртието” 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Филмът „Древна Тракия – врата към безсмъртието” е създаден по проект „Мониторинг на античните паметници на културата в български земи в информационното интернет пространство“, финансиран по NET Heritage на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН (ИБЦТ–БАН).

Реализацията е филма е на авторски екип: проф. дин Валерия Фол и гл. ас. д-р Ружа Попова от ИБЦТ–БАН, Марин Каравелов – оператор и режисьор на продукцията, д-р Александра Фол - музика.

Гледайте филма тук.

Всички права запазени © 2020 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене