Събития

Годишнина от създаването на Института/Центъра по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН

Потребителски рейтинг: 3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Document 1 Reshenie na MSНа 12 май 1972 г. с Разпореждане №185 на Министерския съвет на Република България е създаден Институтът по тракология при БАН с директор-основател проф. д.ист.н. Александър Фол. Начална дата за създаването на института, посочена в Решението, е 15 май 1972 г. Затова и честването на неговото рождение се разполага в седмицата между тези две значими дати. Решението е инициирано от група изключително талантливото поколение млади учени по онова време: проф. Александър Фол, акад. Владимир Георгиев, проф. Велизар Велков, проф. Георги Михайлов, проф. Иван Венедиков, проф. Христо Данов, проф. Василка Тъпкова-Заимова; проф. Златозара Гочева.

Институтът по тракология е основан като специализирано звено за интердисциплинно изследване на историята на тракийската древност, натоварено с функцията да координира проучванията върху Древна Тракия и траките в контекста на палеобалканистиката, да изучава догръцките и негръцките съставки в древното балканско и западномалоазийско културно-историческо пространство. Фокус в дейността на ИТ е тракийската история, култура и език в по-широкия контекст на индоевропеистиката и като съществен дял от европейското и световно културно-историческо наследство.

От 03.04.2006 г. носи името „Проф. Александър Фол“ с решение на Общото събрание на БАН. През 25.06.2007 г. с решение на Общото събрание на БАН е преобразуван в Център по тракология „Проф. Александър Фол“. От 01.07.2010 г. Центърът по тракология „Проф. Александър Фол“ е обединен с Института по балканистика и трансформиран в Институт за балканистика & Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН.

 

Текст и снимков материал: проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева

AlFol

Moskovska 13 13a

Всички права запазени © 2020 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене