Събития

ИБЦТ–БАН ПРЕДСТАВЯ ИЗЛОЖБА „ЧОВЕК – ПРИРОДА – КУЛТУРА: ДРЕВНА ТРАКИЯ И СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ“

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Human Nature PokanaНа 10 юни 2020 г. (сряда) в Софийското ларго в 15:00 часа ще бъде открита изложбата „Човек – природа – култура: Древна Тракия и Средновековна България“.

Фотоизложбата e подготвена от Института за балканистика с Център по тракология и показва връзката на античния и средновековния човек с природата и нейната трансформация в култура на битието. Тази връзка е видима в съхранените до наши дни редица недвижими и движими културни ценности от Античността и Средновековието. През историческите факти и метафоричния образен език на древните и средновековни паметници са разкрити общата визия и детайлното изразяване на представите за света и за мястото на човека и божествата в него. Атрактивните постери представят Свещарската и Казанлъшката гробници, Мадарския конник, Боянската църква, Ивановските скални манастири – паметници, които са включени в листата на ЮНЕСКО на световното културно наследство.

Към тях са добавени и неотстъпващите им по значение за темата Хероон на Севт ІІІ, подмогилен гробнично-култов комплекс „Оструша“, Александровската гробница, Земенски манастир, Пещерата на нимфите край с. Мадара, мегалитният комплекс при с. Бузовград, мегалитните култови комплекси край Брезово, а от движимите културни ценности – Панагюрското съкровище.

Фотоизложбата е структурирана въз основа на сравнение на антични и средновековни изображения на флорални мотиви, фантастични и реални животни и птици, хора и божества. Таблата представят и ландшафта, в който са ситуирани паметниците, като по този начин е потърсено отношението на хората от Античността и Средновековието към реалния пейзаж. Чрез акцентите върху детайлите в изображенията и архитектурата метафоричният език става по-достъпен за съвременния човек.

Знанието за отношението човек – природа –  култура предоставя изключителни примери за екологичното мислене на различните народи. За щастие, тракийската и средновековната българска култури са примери за съхраняване на екологични системи, докато историята ни дава и обратните примери. Показването и разясняването на отношението природа – култура чрез атрактивни, но малко познати за широката общественост културни ценности от миналото подпомага обучаването и възпитаването на отношение към опазване на наследеното културно и природно богатство.

Изложбата „Човек – природа – култура: Древна Тракия и Средновековна България“ става достояние на обществеността благодарение на ползотворното партньорство на Института за балканистика с Център по тракология с Регионалния исторически музей София, ръководен от доц. д-р Венета Ханджийска.

Автори на изложбата са проф. дин Валерия Фол и гл.ас. д-р Ружа Попова от ИБЦТ – БАН, фотограф и дизайнер на таблата е гл. ас. д-р Олег Константинов от Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. За подготовка на фотоизложбата е използвано оборудване на разпределената изследователска инфраструктура ИНФРАМАТ (част от Националната пътна карта за изследователска инфраструктура), подкрепена с договор D01-155/28.08.2018 на МОН.

Всички права запазени © 2020 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене