Събития

ПРЕМИЕРА НА ДЕСЕТИ БРОЙ НА „БАЛКАНИ“, НАУЧНО ПЕРИОДИЧНО ИЗДАНИЕ НА ИБЦТ–БАН

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Cover Balkani10На 23.11.2021 г. в салона на ИБЦТ–БАН, при спазване на всички противоепидемични мерки, се състоя премиерата на поредния десети брой на БАЛКАНИ, научното периодично издание на Института за балканистика с Център по тракология при БАН, посветено на кръглата годишнина от неговото щастливо рождение. Това подсказа и темата на броя: „10 години БАЛКАНИ“. Чл. кор. проф. дин Александър Костов, главен редактор на изданието, направи кратка, но емоционална равносметка на изминалите 10 години на фона на атрактивна ретроспективна презентация. 

В настоящия брой измежду предложените статии са подбрани онези, които са посветени на значими проблеми от различни периоди на историята на региона и са дело на изявени и утвърдени учени от ИБЦТ. В юбилейното издание са включени статиите и на тримата бележити учени, участвали като автори и в първия брой – Валерия Фол, Мария Тодорова и Галя Вълчинова.

Една от мисиите на изданието е да бъдат представяни атрактивно и информативно всички актуални аспекти от богатата научна и обществена дейност на екипа на Института, проектирани в отделните рубрики: „Балканистични хроники“, „Нови книги“ и „Рецензии“; да се отдаде заслужена почит към забележителни личности в историята на научните изследвания  на Югоизточна Европа посредством рубриката “Personalia”.

Трябва да се отбележи, че в течение на последните десет години „Балкани“ от научното периодично издание на Института за балканистика с Център по тракология при БАН се превърна и утвърди като търсен „посредник“ за размяна на идеи и за провеждане на научни дискусии в национален и международен план по важни теми, свързани с хилядолетната история на Балканския регион от Античността до наши дни. „Следи“ от тях могат да бъдат открити в предходните му броеве. В тях се открояват тематичните кръгове, около които е центрирана всяка годишнина. Представени бяха дискусии по изключително важни и актуални теми като „Национализмът на Балканите“, „Миграциите и Балканите“,  „Неформалната дипломация“, а и по-широки интердисциплинарни проблемни хоризонти като „Балканите: между мита и реалността“ и „Делници и празници на Балканите“, фокусирани върху цялостното развитие на Югоизточна Европа през вековете.

Новият  брой на БАЛКАНИ 10/2021 би привлякъл вниманието не само на специалисти в областта на историята, културологията, антропологията, социологията и политологията, но и на най-широк кръг читатели, които проявяват подчертан интерес към процесите и тенденциите в Югоизточна Европа през столетията – от древността до наши дни.

Честит 10-ти рожден ден! На многая и благая лета!

Съдържание

Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене