Събития

ПЕТИ ЧЕТЕНИЯ ПО ТРАКОЛОГИЯ НА ТЕМА „ТРАКОЛОГИЯТА – НАУКА БЕЗ ГРАНИЦИ“

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

На 16 и 17 май 2022 г. Институтът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките ще проведе петите Четения по тракология на тема „ТРАКОЛОГИЯТА – НАУКА БЕЗ ГРАНИЦИ“, посветени на проф. Александър Фол и на 50-годишнината от основаването на Института по тракология при БАН. Събитието традиционно е свързано с датата 15 май, от която Институтът по тракология функционира като самостоятелно научно звено на БАН, основано с Разпореждане № 185 на Министерския съвет на Република България от 12.05.1972 г. с директор-основател проф. дин Александър Фол.

Откриването на научната конференция ще се състои на 16 май 2022 г. от 10 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ (Голям салон) в централната сграда на Българската академия на науките.

Тридесет учени от най-авторитетни научни институции – Институтът за балканистика с Център по тракология при БАН, Национален археологически институт с музей при БАН; Национален етнографски музей при Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Нов български университет, Национален исторически музей, ще представят различни аспекти от научните си изследвания в областта на тракологията.

Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в поредицата на Института за балканистика с Център по тракология при БАН Thracia 28.

ПРОГРАМА

Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене