Събития

Излезе от печат сборникът с доклади „Ancient Thrace: Myth and Reality. The Proceedings of the Thirteenth International Congress of Thracology, Kazanlak, September 3-7, 2017“

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Ancient Thrace. Myth and Reality. Volume Two minAncient Thrace. Myth and Reality. Volume One minИзлезе от печат сборникът с доклади в два тома „Ancient Thrace: Myth and Reality. The Proceedings of the Thirteenth International Congress of Thracology, Kazanlak, September 3-7, 2017“, St. Kliment Ohridski University Press, V. 1-2, Sofia, 2022, ISBN 978-954-07-5263-3.

В него са събрани докладите от Тринадесетия международен конгрес по тракология. Той е подготвен като съвместно издание на СУ „Св. Климент Охридски“, НАИМ-БАН, ИБЦТ-БАН и Исторически музей „Искра“ – Казанлък, под редакцията на Петър Делев, Тотко Стоянов, Светлана Янакиева, Христо Попов, Анелия Божкова, Майя Василева, Юлия Цветкова, Маргарит Дамянов, Петя Илиева, Юлий Емилов.

Двата тома съдържат 101 от представените на конгреса доклади в различни области на тракологията, дело на 119 автора от 17 страни.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене