Събития

Дискусионен клуб 13 март 2023 г.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

13.03.23 Медицина и здравеопазване на Балканите през XIX и XX век 01На 13 март 2023 г. бе проведена третата среща на Дискусионен клуб „Непознатите Балкани“ на тема „Медицина и здравеопазване на Балканите през XIX и XX век“. Водещите дискутанти чл.-кор. проф. дин Александър Костов и гл. ас. д-р Ивайло Начев представиха развитието на медицината и здравеопазването в няколко балкански държави в периода от 70-те години на XIX до средата на ХХ век. В дискусията активно се включиха проф. дн Стефан Панайотов от Националния център за заразни и паразитни болести и проф. д-р Жоржета Назърска от Университета за библиотекознание и информационни технологии, както и присъстващите студенти и изследователи, вълнуващи се от историята на медицината на Балканите.

Дискусионният клуб се организира от проект „Непознатите Балкани“ част от проекта „Създаване и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.

0 02 05 c62e3bef005a6d3ecfc6b4f4daf14728c1d82dc047c485d09b43eb31077636a9 3a55a3c0fff84c400 02 05 5085720f91af165b235fb65d12e174a1535d88043e5054be01717bfe93e238fc dc5257d10a0f109f

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене