Събития

Връчване на сертификати на специалисти от Регионален исторически музей – Силистра

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

0 02 05 f3d475e19340a1f2edb0197122dd757052f360022c4e6f8f89ae8ed4890bb8d2 1f2685b28278a5a6На 14 март 2023 г. чл. кор. проф. дин Александър Костов връчи на директора на Регионален исторически музей – Силистра сертификатите на участниците в успешно проведеното през месец февруари обучение на специалистите от музея. Mузейни специалисти имаха възможност да изслушат 8 лекции и да участват в последвалите дискусии, задавайки важни за провежданите от тях научни изследвания въпроси. Дискусионният формат след всяка лекции позволи и лекторите да обогатят научните си знания с нова за тях информация, предоставена им от музейните специалисти.

През следващите месеци ще продължим с обучението на музейни специалисти.

 0 02 05 f3d475e19340a1f2edb0197122dd757052f360022c4e6f8f89ae8ed4890bb8d2 1f2685b28278a5a6

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене