Архив - събития

Константинопол 1453: Промяната на световете?

Интердисциплинарният семинар, организиран от Секция "Културна история на балканските народи" към Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ), има за цел оцени/преоцени културно-историческите последствия и резултати от това събитие като една цивилизационна промяна със силен отзвук в изкуството и културата. На основата на материал от историята, културата, живописта, литературата и др. ще бъде експонирана картината на срещата на двата свята – християнският и мюсюлманският, и последвалата евентуална трансформация във всеки един от тях, като се потърси отговор на въпроса дали те успяват да се адаптират един към друг, доколко и дали се променят вътрешно, създавайки нещо качествено ново, един нов свят на съжителството.

Семинарът ще се състои на 7- 8 май 2013 г. в ИБЦТ, София, ул. "Московска" № 45.

програма

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене