Архив - събития

Кръгла маса БАЛКАНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА Р БЪЛГАРИЯ, СПИСАНИЕ „ДИПЛОМАЦИЯ", ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНИСТИКА С ЦЕНТЪР ПО ТРАКОЛОГИЯ БАН  Ви канят на организираната от тях Кръгла маса

БАЛКАНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ДНЕС

Темите, които ще бъдат обсъждани, са наближаващото присъединяване на Хърватия, напредъкът на държавите от Западните Балкани, казусът Турция, ролята на трите балкански държави-членки на ЕС в региона, и др. Кръглата маса ще събере експерти, занимаващи се с проблематиката на политиката на балканските държави, както помежду им, така и в контекста на общия им европейски фокус. В двата панела последователно ще бъдат проследени гледните точки на учените-историци, които ще разкрият причините за различната степен на интегрираност на държавите от региона към европейските ценности, и на практиците – дипломати и представители неправителствения сектор, които участват пряко в процесите на евроинтеграция на региона.

Кръглата маса ще бъде проведена на 29 май 2013 г. от 09.00 до 13.00 ч. в зала „Антарктида" на МВнР. (официална покана)

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене