Архив - събития

Трета национална среща по балканистика

На 14 и 15 ноември 2013 г. в сградата на Института за балканистика с център по тракология на ул. „Московска” №45 ще се проведе Третата национална среща по балканистика на тема: „Балканистиката пред предизвикателствата на паметта и употребите на миналото”, която ще протече в две секции: „Войни на паметта: Войните за идентичност на Балканите от древността до наши дни” и „Култура на паметта: употреби и злоупотреби”.

Програма

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене