Архив - събития

Публична лекция "Българите в Солун в края на ХІХ и началото на ХХ в"

На 18 ноември 2014 г. (вторник) от 16 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. Московска 45 доц. д-р Юра Константинова ще изнесе публична лекция на тема "Българите в Солун в края на ХІХ и началото на ХХ в". Лекцията е в изпълнение на изискванията на чл. 28 от ЗРАС.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене