Архив - събития

Публична лекция "Епископът - закрилник на онеправданите. Църквата и социалните маргинали през ІV-V век"

На 17 февруари 2015 г. /вторник/ от 15:30 ч. в сградата на Института за балканистика с Център по тракология на ул. „Московска” № 45 доц. д-р Златомира Герджикова ще изнесе публична лекция на тема: "Епископът - закрилник на онеправданите. Църквата и социалните маргинали през ІV-V век". Лекцията е в изпълнение на изискванията на чл. 28 от ЗРАС.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене