Архив - събития

Представяне на издания на ИБЦТ в Хърватия

По покана на Хърватския исторически институт и Дружеството на хърватските писатели на 8 и 9 април 2016 г. в Джаково и Осиек, Република Хърватия, гостува официална делегация от учени на Института за балканистика с Център по тракология към БАН. Беше представен сборникът „Българо-хърватски политически и културни отношения през вековете“, посветен на 75-годишнината на изтъкнатия учен и основател на академичното сътрудничество на ИБЦТ с хърватски научни институти доц. д-р Румяна Божилова, както и новият брой на периодичното научно издание „Балкани“ с тематичен фокус „Йосип Юрай Щросмайер и Югоизточна Европа”. 

Повече за изданията и представянето 

Плакат (хърватски) 

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене