Архив - събития

На 18 януари 2017 г. беше представен том 21 от академичната поредица Thracia

проучвания са ангажирани 150 учени. Участват също представители на университети и научни центрове от Канада, Италия, Германия, Япония и Швейцария.

Valeria 18.01.07

Mandjukov 18.01.07

 

За работата по проекта говориха чл.-кор. Светлана Куюмджиева, координатор на общоакадемичния проект „Траки“, проф. дин Валерия Фол и проф. дин Александър Костов, директор на Института за балканистика с Център по тракология. Доц. д-р Румяна Георгиева, главен редактор на тома, представи съдържанието му. По първата тема на общоакадемичния проект „Генофондът на траките“ доц. д-р Ива Угринова, директор на Института по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“, направи кратка презентация и показа документален филм за първите генетични изследвания, направени в Института по молекулярна биология. Г-н Петър Манджуков постави акцент в изказването си върху важността на тази фундаментална за нас българите научна разработка, за да знаем нашия генезис. Пред академичната аудитория той разкри, че тази година навършва 75 години, а през последните десет на рождения си ден прави дарения. "Ще продължа да правя дарения за този проект", увери предприемачът. 

Следващият том ще бъде представен на 24 май, разкри проф. Валерия Фол, а третият се очаква да излезе към края на 2017 година.

Представянето на интернет страницата на БАН

 

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене