Архив - събития

ПРЕМИЕРАТА на MIRABILIA: ЧУДЕСА И ЧУДОВИЩА, нов проект: MIRABILIA: MIRUS ET MAGICUS


3Valeria Mirabilia4Zhivko MirabiliaПроф. В. Лозанова благодари на всички участници, с чиито усилия настоящият сборник стана реалност и даде думата на г-н Живко Кушев, който от името на издателство „Парадигма” сподели удоволствието да се работи с екипа на Института за балканистика с Център по тракология.
След това проф. дин Валерия Фол представи тригодишния проект, който настоящето издание и неговото представяне финализираха. „Това издание е плод на тригодишен проект, който имаше за цел да развие тема, присъстваща в културния пейзаж на всички епохи, но остава в страни от вниманието ни – темата за чудесата, чудовищното и чудовищата. Изданието изяснява теоретични конструкти, които позволяват по-добро разбиране на цялостния контекст на културите, които създават и в които функционират идеите за чудесата и чудовищата. Надяваме се с това издание да открехнем прозореца на научните дирения към един непознат културен пейзаж, в който да открием ключови отговори на досега непоставяни въпроси.”
Накрая проф. Ваня Лозанова обяви новия тригодишен проект: MIRABILIA: MIRUS ET MAGICUS. „Чудесата нямат край, каза тя, и затова днес обявяваме началото на новия проект MIRABILIA: ЧУДЕСНО И МАГИЧЕСКО, т.е. неочакваното, изненадващото, удивляващото, съчетано с магическото като чудеса. Проектът е насочен към изследване от различни гледни точки и с различен научен инструментариум на релацията: magicus – miraculosus – mirabilis – трите сфери, между които се поделя светът на свръхестественото, съответстващи на понятието за чудесното. Фокусът на научно-изследователските усилия ще бъде пречупен през понятието за мagicus и трансформациите на съдържанието, влагано в него – от сбор начини на мислене, обредни действия и заклинания, чиято цел е да въздействат върху хора, животни, природни явление и дори върху боговете, до представата за пагубното свръхестествено, сатанинското свръхестествено.
Защо и как магията и чудото от единство се превръщат в два полюса в контакта със свръхестественото в монотеистичните религии, но същевременно в традиционните култури продължават да са свързани. Културните категории „чудеса” и „чудовища” с акцент върху магията и магическото ще бъдат изследвани в техните динамични взаимоотношения и функционални измерения спрямо области като религия и митология, литература, политика; към проследяване анатомията и еволюцията на тези категории, както и към метафоричните им метаморфози в сакрален и профанен контекст.
Беше определен и срокът за следващата Втора интердисциплинарна конференция MIRABILIA: ЧУДЕСНО И МАГИЧЕСКО – 1 февруари (четвъртък) 2018 г., деня на св. Трифон Зарезан. В близко време ще бъде разпратено съобщение за конференцията; условията за участие в нея; техническите изисквания за оформянето на текста за публикация и цитираната литература.
Накрая, на чаша вино гости и участници в представеното ново издание MIRABILIA: ЧУДЕСА И ЧУДОВИЩА (т. 31 от поредицата Studia Balcanica) споделиха радостта си от постигнатото и своите научни планове относно новия проект MIRABILIA: ЧУДЕСНО И МАГИЧЕСКО.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене